Clergy & Wives

 

The Vicar (Ven.Christopher Ehiri) with other Priests.

 

Ven. Christopher Ehiri (Archdeacon & Vicar) and wife, Mrs Joy Ehiri (Vice President)

 

Rev. Caleb Nnakwu and wife, Mrs Delight Nnakwu

Rev. Andrew Nwaigwe and wife, Mrs Iheoma Nwaigwe

Rev. Nnamdi C. Ezuoke and Wife, Mrs Nkechi Cynthia Ezuoke